Skip to main content

Vi hjälper djur

att få leva

och må bra.

Vi gör skillnad

när djurs liv står på spel

Insamlingsstiftelsen Kattjouren finns för djurindivider av alla slag, inte enbart familjedjur som katter och hundar. När djurs liv står på spel eller behöver bli bättre vill vi finnas där. Från en djurrättslig grund stöttar vi djurskyddsinsatser och bildar opinion för att djurens intresse av att få leva ska respekteras. Vården vi bekostar, vårt påverkansarbete och våra juridiska insatser gör livräddande skillnad för katter, hundar och andra djur.

Vår vision är en värld där hemlöshet inte är skäl att avsluta ett djurs liv. Vi arbetar för att hemlösa katters samt andra djurs rätt att leva ska ses som självklar och respekteras av myndigheter, vårdgivare och människor i allmänhet.

För oss är det självklart djur vill leva, må bra och vara älskade. Med utgångspunkt från den övertygelsen finns vi för att kraftfullt tala för djurs rättigheter och se till att utsatta djurindivider blir räddade till en trygg framtid som viktiga familjemedlemmar.

Vad vi gör

  • Bekostar vård för skadade och sjuka djur
  • Bildar opinion för att skydda djurindivider
  • Arbetar juridiskt för att rädda omhändertagna djur

Vad vi står för

  • Empowerment
  • No kill
  • Djurrätt och djurskydd

Våra klagomål dödar fiskmåsungarna

Hjälp till och påverka!

Nu är tiden här när fiskmåsungar vars liv nyss ska börja, dödas för att människor klagar på deras oroliga föräldrar – ofta utan att veta vad klagomålet får för följder. Vi i Kattjouren och Djurens Ö har kontaktats av upprörda djurvänner som från sina lägenheter sett hur fiskmåsungar samlats in på taken och stoppats i sopsäckar. Vi fick förra sommaren veta att del av ungarna gasas till döds. Vi har undersökt det som görs mot fiskmåsungarna och vill berätta för dig vad som pågår och hur du kan rädda dem.

Vi har samlat information som vi tycker att alla bör vara medvetna För att förenkla för dig är texten indelad i två avsnitt och dagens avsnitt i två delar.
Del ett beskriver situationen för fiskmåsarna och vad du kan göra för att rädda dem. Del två handlar om vad fler parter kan göra för att förhindra det onödiga dödandet. Avsnitt två som kommer om någon dag ger mer fördjupad info om fiskmåsarna mm.

DEL ETT – KLAGOMÅL SOM LEDER TILL DÖDEN

Under den närmsta månaden hoppar fiskmåsungarna ner på marken, innan de är flygfärdiga, redo att börja sitt liv. Under tiden innan de kan flyga är de övervakade av sina oroliga föräldrar som värnar över dem, liksom vi människor gör om våra barn. Tyvärr tvingas många fiskmåsföräldrar maktlöst bevittna hur de deras små dödas. Vi människor är med våra klagomål orsaken till att fiskmåsfamiljerna drabbas av detta och vi är också de som kan stoppa det från att hända….

Fiskmåsar är otroligt engagerade och duktiga föräldrar som oroligt passar sina små. När ungarna landat på marken vandrar de runt bland oss – i trafiken mitt i stan – medan föräldrarna försöker skydda dem.

Till skillnad från oss människor har fiskmåsföräldrar inte stora möjligheter att ingripa när deras barn hotas. När en människa går fram mot ungen kan det hända att föräldrarna skriker eller flyger fram för att skrämma bort ”faran”. Fiskmåsar gör dock bara skenattacker (de väjer undan och flyger varken på folk eller hackar dem).

Fiskmåsarna är fredade under sommaren när de får sina ungar. Undantag från detta görs för s.k. skyddsjakt, som ger möjlighet att agera för att bli av med djur när det behövs för att det finns någon allvarlig risk med att djuren är på en plats. Skyddsjakt på fiskmåsungar får som huvudregel bara utföras genom att man flyttar från den plats de inte ska vara på. Att döda dem får endast göras i specifika undantagsfall som när det handlar om livsmedelsanläggning. Det finns ingen bestämmelse som ger rätt att döda fiskmåsungar på grund av att människor upplever störning. Ändå sker det just nu över hela landet.

Under sommaren agerar hyresvärdar, kommuner och andra fastighetsägare (antingen på på egen hand eller via beställning hos s.k. skadedjurskontrollföretag) ofta vid klagomål om vaksamma måsföräldrar. Det brukar handla om att människor upplever föräldrarnas skyddsbeteende som störande. Lagstiftningens möjligheter till dödande av fiskmåsungarna är som sagt mycket små, men på grund av att man inte någonstans säkrar att regelverket följs så slutar klagomålen med döden för måsungarna (läs mer i avsnitt två).

När fiskmåsungarna fångats in sker ofta dödandet på plats, inför föräldrafåglarnas ögon. Den hjälplösa måsungen, som deras liv kretsat kring, fångas och “nackas” medan föräldrarna förtvivlat skriker och flyger omkring utan att kunna göra något. Vi vet även att det förekommer att man stoppar ner fiskmåsungarna levande i sopsäckar för att senare gasa dem med koldioxid. Detta är en plågsam avlivningsmetod som tyvärr är tillåten ifråga om vilda fåglar.

Fiskmåsungen som skulle flugit fritt och haft en chans att få uppleva livet i upp till 20 år, dör innan det börjat. Det enda fel ungen gjort är att komma till världen på en plats där en liten, tillfällig och ofarlig störning ses som en rimlig orsak till att döda.

EN RÄTTSLIG EFTERKONSTRUKTION
Stödet i lagstiftningen för det som görs mot fiskmåsungarna är minst sagt tunt. Det krävs en väldigt tveksam efterkonstruktion för att hävda att det som görs är lagligt. Resonemanget som hävdar det ser ut så här:

Den lindriga, tillfälliga och helt ofarliga störning som de vaksamma fiskmåsföräldrarna orsakar tolkas av en del fastighetsägare som sådan “allvarlig störning/skada” som i jaktlagstiftningen krävs för skyddsjakt i form av att flytta ungarna. Fastighetsägarna behöver i de flesta kommuner inte på något sätt visa att det faktiskt handlar om en allvarlig störning/skada utan det räcker med att de säger att de tycker det är så. De tillkallar ofta ett skadedjurskontrollföretag som inte gör någon egen kontroll om förutsättningarna för skyddsjakt verkligen finns i det enskilda fallet. (Läs mer om detta i avsnitt två).

Istället fångas ungarna in och dödas, antingen på plats genom att nackas inför fiskmåsföräldrarnas ögon eller i en del fall genom att tas med till företaget för att gasas med koldioxid. Eftersom det inte finns stöd i lagstiftningen för att döda fiskmåsungar på grund av störning så använder man sig istället av en bestämmelse som handlar om att vilda djur, som hittas skadade eller i en sådan situation att de måste avlivas, får dödas.

När det gäller fiskmåsarna så tar man alltså först ungarna från föräldrarna och säger sedan att de små ska dödas eftersom de inte klarar sig utan föräldrarna. Vidare så dödas ungarna rutinmässigt istället för som en sista utväg när det inte finns någon annan lösning, vilket är vad lagstiftningen egentligen kräver. Många gånger hade det exempelvis fungerat att vänta ytterligare någon vecka så att ungarna klarar sig nere på marken, innan de flyttas inom samma område till en plats där föräldrarna inte stör. Så länge ungen bärs så att föräldrarna ser den så kommer de att följa efter. Att på detta sätt flytta ungarna inom området är en enkel åtgärd som vid allvarlig störning hade kunnat användas istället för att döda ungarna och missbruka lagstiftningen.

SÅ HÄR KAN DU PÅVERKA
När du ringer för att klaga på måsungen vars föräldrar försöker skydda honom eller henne med sina skrik och skenattacker, dömer du (säkert ofta omedvetet) ungen till döden om företaget som kontaktas agerar.

I korthet:
Klaga inte på måsungar och deras föräldrar. Uppmuntra fastighetsägare att använda förebyggande åtgärder om de vill/tänker agera. Reagera genom att dokumentera och anmäla när någon dödar måsungar.

Mer utförligt:
⁃ Fundera igenom om det är vad du vill och vad det är som gör att du tycker ditt besvär är värt någons liv, stress och förtvivlan.

⁃ Tala om för din hyresvärd att du inte anser att det är acceptabelt samt berätta att det inte är lagligt att man dödar fågelungar för en ofarlig olägenhet som varar en kort tid.

⁃ Anticimex har en rad olika åtgärder (så kallade fågelsäkring) för att göra ett område ogästvänliga för fåglar utan att på något sätt skada dem. Detta är åtgärder som fastighetsägare också kan vidta på egen hand. Det handlar till exempel om vajrar, ljud, svag elektricitet med mera. Var tydlig med att du vill att man använder sådana åtgärder på fastigheten om det är så att måsarna absolut inte bör vara där samt att åtgärderna måste göras under tiden fram till och med april, innan de lagt sina ägg.

⁃ Försök ha lite tålamod med de “störande” fiskmåsföräldrarna. Ta en omväg runt måsungen på marken så lugnar sig föräldrarna. Den lille kommer att lära sig flyga inom någon eller några veckor.

– Försök att känna empati med fiskmåsarna som du tycker stör. De har allt mindre plats kvar att leva på eftersom vi människor tar över deras naturliga miljöer. Tänk också på att de betyder mycket för andra människor och att de fyller en psykosocial funktion. Istället för att driva på för att måsarna till varje pris ska bort, fundera på om det kan finnas andra lösningar som gör samexistens möjlig. Kanske kan fastigheten beställa någon extra städning av stuprännorna istället för att eliminera alla fåglar.

– Ser du någon som samlar in måsungar – ifrågasätt, dokumentera genom att ta bilder, anteckna plats och tid samt ta registreringsnummer på fordonet. Kontakta fastighetsägaren och företaget som är på plats för att ta reda på vad grunden till deras åtgärder är. Polisanmäl “skyddsjakt” som sker slentrianmässigt – där det inte är nödvändigt med en åtgärd för att förhindra allvarlig skada/störning, liksom skyddsjakt där fåglar dödas trots att det finns andra lösningar. Meddela gärna Stiftelsen Kattjouren eller Djurens Ö så vi kan följa upp och även sammanställa en lista över företag som inte följer lagen.

– Dokumentera och anmäl samt gör det du kan för att rädda fågelungen om du bevittnar att fågelungar misshandlas eller dödas. Om förövarna är barn så informera föräldrarna om du vet vilka de är om att de enligt lag ansvarar för att deras barn följer lagen. Vet du inte vilka barnen är eller var de hör hemma så meddela ev hyres-/bostadsvärd samt polisanmäl alltid händelsen.

⁃ Lär dina barn att djurföräldrar normalt är väldigt rädda om sina barn precis som du är, och att det är viktigt att inte gå nära måsungar eller andra djurbarn eftersom föräldrarna kan tro att man ska göra deras barn illa.

De maktlösa fiskmåsföräldrarna kan inte göra någonting för att stoppa det som sker. Men det kan vi – tillsammans! Tusen tack för att du gör det du kan för att många ska få veta vad som händer fiskmåsungarna och agera för att stoppa det.

Din gåva ger livräddande vård

till skadade eller sjuka

djur i nöd

Hemlösa katter far väldigt illa. När de svälter kan de inte hålla värmen uppe. Många klarar sig inte. Trafikolyckor och slagsmål är andra orsaker till mycket av det lidande som dessa mest utsatta katter drabbas av. När någon finner en hemlös, sjuk eller skadad katt är det sällan som möjligheten finns att ge den veterinärvård som kan rädda individens liv. Stiftelsen Kattjouren finns för att göra det möjligt.
Vi bekostar varje månad vård för minst 30-50 djurindivider.

Det här kan vi göra enbart på grund av stödet från djurvänner som dig. Vill du bli månadsgivare, klicka här.

 

Vi finns för alla djur

Vi finns för alla djur, även om de flesta som vi får förfrågan om hjälp till är katter. Men vi bekostar också insatser för hundar, kaniner och just nu även flera räddade tjurar. Här kan du se några exempel på djur som vi hjälpt.

Hunden Benjamin
Människor kastade sten på hunden Benjamin när han levde i Rumänien. Stiftelsen Kattjouren bekostade hans vård. I dag har han ett underbart hem i Sverige där han får massor av kärlek och all vård han behöver.

Efter ett hårt liv i Rumänien lever idag Benjamin i ett kärleksfullt hem i Sverige.

Tjurarna Elliot och Melvin
Tjurarna Elliot och Melvin hamnade efter att ha bott på en djurfristad hos en köttbonde som tänkte slakta dem. Organisationen Djurens hemtjänst har under lång tid sökt nya hem till dem och nu funnit ett som kunde ställa upp på grund av att Stiftelsen tagit ansvar för kostnader för permanent vindskydd mm. Nu behöver vi samla in medel för att tjurarna ska kunna få den trygga framtid som de förtjänar.

Stiftelsen Kattjouren står för en del av kostnaderna för de räddade tjurarna Elliot och Melvin.

Katten Sigfrid
Sigfrid är en hemlös katt som ser annorlunda ut eftersom han har en kromosomskada. Han hittades i dåligt skick med ett öga som var svårt infekterat. Vi bekostar den vård Sigfrid behöver.

Alla djur har rätt att leva, så även Sigfrid.

Tillsammans gör vi skillnad.