Skip to main content

Engagera dig

Ibland behöver vi förstärka teamet i Stiftelsen Kattjouren, och här kan du se vad vi söker just nu.
Kontakta oss på info@stiftelsenkattjouren.se för mer information.

Vi söker just nu:

Social mediavärd

Som social mediavärd säkrar du hög närvaro och varm respons i våra insamlingstrådar och opinionsbildande inlägg på sociala medier. Inläggen är grunden för den starka genomslagskraften vi har i inläggen för djuren. Vi ser kontakten med de människor som står med oss för djuren som helt central. Därför är närvaron i inläggstrådarna mycket viktig.

Du som passar i rollen som värd har stor förmåga att uttrycka dig varmt och korrekt i skrift, är villig att engagera dig minst 6 timmar i veckan och är väldigt pålitlig (du gör det du säger att du ska göra).

Jurist

Vi söker just nu också dig som är jurist eller juridikstuderande och vill engagera dig i projekt LEVA både för omhändertagna djurs rättigheter och för att granska och påverka hanteringen av djuren. Du behöver dela vår övertygelse om att djur är kännande individer med ett egenintresse av att få leva.

Du behöver inte ha arbetat med förvaltningsrättsliga ärenden tidigare, däremot bör du vara intresserad av att lära dig mer om området. När vi engagerar oss i ett ärende gör vi det genom att hjälpa med juridisk strategi och analys samt upprätta olika typer av handlingar.