Skip to main content

Projekt LEVA
Vi granskar myndigheternas hantering av omhändertagna djur

I projektet LEVA arbetar vi för att granska myndigheternas hantering av omhändertagna djur och med hjälp av juridiska insatser bidra till att djurens ärenden drivs på ett sätt som ger bäst möjlighet till framgång.

Under 2021 bidrog vi med juridiska insatser i flera uppmärksammade ärenden, bland annat när det gällde den blinda kattungen Kelly samt fjorton hundar från Ungern och Rumänien som omhändertagits och skulle avlivas.

Det var under 2021 som Insamlingsstiftelsen Kattjouren skapade ett nytt verksamhetsområde, Projekt LEVA, som under året bidrog med juridiska insatser i flera uppmärksammade ärenden. Bland annat gällde det den blinda kattungen Kelly vars ärende initierades av länsstyrelsen Skåne som resulterade i mycket mediauppmärksamhet, bland annat i Aftonbladet och Expressen.

 

Den blinda kattungen Kelly kunde räddas efter Stiftelsen Kattjourens insatser.


Ett annat ärende gällde nitton katter som omhändertogs av länsstyrelsen Skåne och avlivades, samt fjorton hundar från Ungern och Rumänien som omhändertagits och skulle avlivas av samma myndighet. Utanför Skåne engagerade vi oss för katten Toulose som också omhändertagits av myndigheterna. Uppskattningsvis har genom stiftelsens försorg mer än 800 juristtimmar och ett mycket stort antal timmar av sakkunniga ägnats åt ärenden samt åt en granskning av länsstyrelsen Skånes hantering av omhändertagna djur.

Under året har det stått klart genom länsstyrelsens agerande där myndigheten inte ändrat ståndpunkt, trots starka sakskäl med tydlig bevisning att det krävts mycket omfattande insatser för att rädda liv. Jurister och sakkunniga har med stiftelsens stöd gjort ett stort och viktigt arbete. Samtliga ärenden har vunnit framgång i förvaltningsrätten. Under året har såväl svenska veterinärer som ett stort antal internationella experter och veterinärer engagerat sig och skrivit viktiga utlåtanden.

Projekt LEVA har möjliggjorts genom bidrag från Georg och Margot Tykesons fond. Detta bidrag har gjort avgörande skillnad i ärenden som normalt sett inte haft några utsikter att vinnas för djuren.

Mer information om projektet kommer att uppdateras.