Skip to main content

Animal Rescue Unit Sweden (ARU)

Animal Rescue Unit Sweden (ARU) är ett projekt som föddes ur en önskan att hjälpa sjuka eller skadade djur att att få livräddande vård i det krigsdrabbade Ukraina. I ett land där människor flyr, många djur överges och djurhemmen är överfyllda, är djuren enormt utsatta. På många ställen i landet finns ingen veterinär längre tillgänglig.

Vi planerade ursprungligen att hjälpa med en lastbil som skulle fungera som en djurräddningsenhet för att köra in foder och hämta ut katter och hundar från Ukraina.

När vi kom i kontakt med organisationen Breaking the Chains som är på plats inne i Ukrainas krigszoner och räddar djur, insåg vi att det som behövs mest är fordon med vårdmöjligheter.

Tack vare den stora hjälpviljan från djurvänner kunde vi den 30 mars 2022 sända iväg en mobil veterinärklinik, en djurambulans och två bilar av jeeptyp till Ukraina.

Mobila räddningsenheter

De mobila klinikerna används intensivt. Den stora djurambulansen är utrustad för att ge snabb, nödvändig vård ute i fält och kunna transportera ett stort antal djur. På bilden transporterar den de 120 sista överlevande hundarna från djurhemmet Borodyanka, där mer än 300 individer svalt ihjäl inlåsta under en hel månad.

Breaking the Chains team, militärveteraner som arbetar volontärt med djurräddning på farliga platser, hämtade ut de överlevande och körde dem till ett tryggt ställe.

Djurambulansen har stor kapacitet för lastning och med hjälp av den kan Breaking the Chains nu leverera tillräckligt mycket foder till djurhem i riskområden för att dessa ska kunna utfodra djuren i månader.

Fullt utrustade veterinärfordon

Den andra kliniken är en räddningsvagn har utrustats med operationsbord, narkosapparat och en stor mängd förbrukningsmaterial, allt från sårvård till kanyler. Där arbetar man nu intensivt med att ge vård till sjuka och skadade djur som ofta gått utan vård väldigt länge.

Kliniken åker till djurhem och går igenom samt behandlar djur med allt från ohyremedel till vaccin och nödvändiga enklare operationer.

Tack vare de två jeeparna kan nu fler räddningsteam åka in  i krigszonerna vilket innebär fler hjälpande händer och fler djur som blir räddade.

Behovet är enormt. Vi samlar just nu in medel för att kunna köpa och utrusta ytterligare en Animal Rescue Unit. Den ska användas främst för att utföra operationer, både kastreringar och andra ingrepp. Detta är något som kan rädda många djurs liv.

Stiftelsen Kattjouren finansierar och driver ARU-projektet. Vi samarbetar med följande aktörer i projektet: Breaking the Chains (UK) som är i Ukraina och räddar djur i röda zoner (UK); Sache Association (RO), en social veterinärklinik som hjälper till med inköp och avancerad vård; Paw Help International (PL) som kör förnödenheter till djur från Polen till Ukraina; Santa Dog (DK) som ansvarar för donationsarbete med företag som t.ex. Kruuse; samt Cindy and Timothy i Holland som koordinerar samarbetet med organisationerna på plats i Ukraina och Polen

*Bilderna som visar klinikerna i Ukraina är tagna av Breaking the Chains.